Hale Akkoyunlu

Hale Akkoyunlu, yerelleştirme sektörüne 1995 yılında Yazılım Test Uzmanı olarak giriş yaptı. Windows 95, Office gibi çeşitli büyük projelerde bu görevi yerine getirmesinin ardından proje koordinatörü olarak çalışmaya başladı. 1999 yılına kadar Microsoft’un Windows 98, Office 97 projelerinde ve Oracle projelerinde görevini sürdürürken, DTP’den redaksiyona, çeviri ve yerelleştirmenin her aşamasında görev aldı. 2000 ve 2005 yılları arasında Windows 2000, Office 2000, Office 2003 gibi karmaşık projeleri, çeşitli Oracle projelerini Uzman Proje Yöneticisi olarak yönetti. Bu görevin ardından 2009 yılına kadar Proje Yönetimi Ekip Lideri sıfatıyla, proje yöneticilerinden oluşan bir ekibi yöneten Hale, projelerde oluşan sorunlar ve çözüm yolları üzerinde çalıştı.
2010 yılından itibaren, sektörde edindiği bilgi ve deneyimini kurucu ortak olarak yer aldığı Loc.PRO Ltd.’ye aktarmaya başlayan Hale, halen Loc.PRO’da yönetici olarak görevini sürdürmektedir.

Mahmut Sayın

1996 yılında Yazılım Test Uzmanı olarak sektöre giren Mahmut Sayın, 2000 yılına kadar Test Ekip Lideri, Yazılım Mühendisi ve Proje Koordinatörü gibi unvanlarla, Access 2000, Lotus Notes, Windows 98, Office 97, Windows XP gibi projelerde yer aldı.  2000-2005 yılları arasında Proje Yöneticisi olarak Windows ME, Office 2000 gibi büyük ve karmaşık projelerde yer alan Mahmut, 2010 yılına kadar da Uzman Proje Yöneticisi olarak görevini sürdürmüştür.
2010 yılından itibaren, sektörde edindiği bilgi ve deneyimini kurucu ortak olarak yer aldığı Loc.PRO Ltd.’ye aktarmaya başlayan Mahmut, halen Loc.PRO’da yönetici olarak görevini sürdürmektedir.